برای ثبت دامنه خود، ابتدا باید نام آن را بررسی کنید تا امکان ثبت آن وجود داشته باشد، به عبارت دیگر در صورتی که نام دامنه مورد نظر شما توسط شخص دیگری در گذشته ثبت نشده باشد، این نام قابل ثبت خواهد بود
برای یافتن وضعیت نام دامنه مورد نظر خود می توانید از موتور جستجوگر زیر استفاده نمایید:

راهنما
تنها نام دامنه را بدون هیچ پسوند و پیشوندی بنویسید، برای آشنایی با قوانین نام دامنه به صفحه پرسش های متداول مراجعه کنید.