تا اطلاع ثانوی پشتیبانی تنها از طریق ایمیل و تیکت برقرار است.


تهران - ایران

تلفن: +98 912 46 20 169 (تلگرام)

پشتیبانی آلمان: 004993135820457
پشتیبانی آمریکا: 0017073768926

گزارش تخلف: abuse@gitihost.com
بخش مدیریت: admin@gitihost.com
واحد مالی: billing@gitihost.com
واحد پشتیبانی: support@gitihost.com