در مدل میزبانی وب‌افزار یا به عبارت دیگر SaaS - Software as a Service - شرکت‌ها می‌توانند از نرم‌افزارهای آنلاین میزبانی شده استفاده کنند. این امر سبب کاهش قابل توجه در هزینه‌های فناوری اطلاعات خواهد شد ضمن اینکه طیف دسترسی وسیع و همچنین افزایش و کاهش امکانات و منابع بودن وقفه در فعالیت نیز از دیگر امکانات این مدل می‌باشد.


این خدمات به زودی به گیتی هاست اضافه خواهند شد.


Database Logos