اگر در میان بسته‌های میزبانی‌وب ما امکانات مورد نیاز خود را نیافتید می‌توانید اکانت میزبانی وب را خود برای ما سفارش‌سازی کنید تا برایتان ایجاد کنیم.